Hva er en database?


En database er en organisert samling av strukturert informasjon eller data som vanligvis lagres elektronisk på et datasystem. En database styres vanligvis av et databasestyringssystem (DBMS).Sammen blir dataene og DBMS samt tilhørende applikasjoner referert til som databasesystemet, som ofte er begrenset til den rene databasen. En database må håndtere store datamengder effektivt, konsekvent og permanent. En database kan ses på som et kortbasert kartotek, gjerne ordnet alfabetisk/kronologisk.

Hva gjør en database designer og utvikler?


En databaseutviklers primære rolle er å designe, programmere, utvikle og implementere databasesystemer. WEBMASTERinfo skreddersyr databasesystemer nøyaktig til den aktuelle kunden, bedriften og deres behov. Tjenesten omfatter mange oppgaver fra å være en rådgivende part, designe databasen, til å opprettholde dataintegritet.
WEBMASTERinfo.no ©1999-2024
Org.nr: 926689355